BIZ (Branche in Zicht)

Vandaag lichten we een interessant product toe, welke Jansen Buijvoets aanbiedt.

BiZ heeft 3 soorten rapporten. Zo zijn er rapporten die in één oogopslag laten zien hoe de onderneming scoort ten opzichte van branchegenoten. Ook zijn binnen BiZ rapporten beschikbaar die uitgebreid in kaart brengen hoe de onderneming scoort en waar groeikansen liggen.

Factsheet: Hierin worden zes kengetallen van de onderneming vergeleken met de benchmark. De ondernemer krijgt zo in één oogopslag te zien hoe zijn organisatie presteert in vergelijking met de branche. Doel van de factsheet is om de ondernemer kort en krachtig inzicht te geven in zijn prestatie.

Benchmarkrapport: Het Benchmarkrapport bevat een uitgebreide cijferanalyse van de prestatie van de onderneming ten opzichte van de branche. Het benchmarkrapport heeft als primair doel om een adviesgesprek met de ondernemer te kunnen voeren.

Brancherapport: Van de door u benoemde belangrijkste branches kan een Brancherapport worden opgevraagd. Hierin wordt, net als in de Benchmarkrapport, de prestatie van de onderneming vergeleken met de branche. In deze rapportage is echter ook een uitgebreide sectoranalyse opgenomen waarin trends, ontwikkelingen, thema´s, kansen en bedreigingen uitgebreid aan de orde komen.

De aankomende 3 weken zullen we een voorbeeld rapport plaatsen, zodat u een beeld kunt vormen hoe de producten die wij aanbieden eruit zien.