Brancherapport (BIZ)

Hierbij lichten we nummer 3 van de 3 BIZ rapporten toe. Namelijk het Brancherapport.

Brancherapport
Van de door u benoemde belangrijkste branches kan een Brancherapport worden opgevraagd. Hierin wordt,net als in de Benchmarkrapport, de prestatie van de onderneming vergeleken met de branche. In deze rapportage is echter ook een uitgebreide sectoranalyse opgenomen waarin trends, ontwikkelingen, thema´s, kansen en bedreigingen uitgebreid aan de orde komen.

Brancherapport (BIZ)